Login

SPM FORM 5 ACCOUNTING

$864.00 per year

Courses Included
SUBSCRIPTION FOR 1 year

Description

This course will cover the following topics:

  1. Analysis dan tafsiran Penyata Kewangan untuk membuat keputusan
  2. Rekod tak lengkap
  3. Perakaunan untuk kawalan dalaman
  4. Perakaunan untuk Perkongsian
  5. Perakaunan untuk Syarikat Berhad menurut syer
  6. Perakaunan untuk Kelab dan Persatuan
  7. Perakaunan Kos

 

top
Copyright © 2021 All rights reserved by Dunville Elearning Sdn. Bhd.  | Privacy Policy | Fees and Refund Policy | Terms and Conditions