Login

SPM Form 4 Accounting (Annually Fee Package)

$864.00 per year

Courses Included
SUBSCRIPTION FOR 1 year

Description

This course contain the following topics:

  1. Pengenalan kepada perakaunan
  2. Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan
  3. Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat
  4. Buku Catatan Pertama
  5. Lejar
  6. Imbangan Duga
  7. Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa pelarasan
  8. Peralasan pada tarikh Imbangan Duga dan penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal
  9. Pembetulan Kesilapan
top
Copyright © 2021 All rights reserved by Dunville Elearning Sdn. Bhd.  | Privacy Policy | Fees and Refund Policy | Terms and Conditions