Login

Form 3 Sains

$50.00

Courses Included

Description

BAB 1 : RANGSANGAN DAN GERAK BALAS
1.1 Sistem Saraf Manusia
1.2 Rangsangan dan gerak balas dalam manusia
1.3 Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan
1.4 Kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain
BAB 2 : RESPIRASI
2.1 Sistem respirasi
2.2 Pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia
2.3 Kesihatan sistem respirasi manusia
2.4 Adapatasi dalam sistem respirasi
2.5 Pertukaran gas dalam tumbuhan
BAB 3 : PENGANGKUTAN
3.1 Sistem pengangkutan dalam organisma
3.2 Sistem peredaran darah
3.3 Darah manusia
3.4 Pengangkutan dalam tumbuhan
3.5 Sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan
BAB 4 : KEREAKTIFAN LOGAM
4.1 Kepelbagaian mineral
4.2 Siri Kereaktifan Logam
4.3 Pengekstrakan logam daripada bijihnya
BAB 5 : TERMOKIMIA
5.1 Tindak balas  endotermik dan eksotermik
BAB 6 : KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN
6.1 Penjanaan tenaga elektrik
6.2 Transformer
6.3 Penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik
6.4 Pengiraan kos penggunaan elektrik
BAB 7 : TENAGA DAN KUASA
7.1 Kerja, Tenaga dan Kuasa
7.2 Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik
7.3 Prinsip Keabadian Tenaga
BAB 8 : KERADIOAKTIFAN
8.1 Sejarah penemuan keradioaktifan
8.2 Atom dan nukleus
8.3 Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion
8.4 Kegunaan sinar radioaktif
BAB 9 : CUACA ANGKASA LEPAS
9.1 Aktiviti matahari yang memberi kesan kepada Bumi
9.2 Cuaca angkasa
BAB 10 : PENEROKAAN ANGKASA LEPAS
10.1 Perkembangan dalam astronomi
10.2 Perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam eksplorasi angkasa lepas
top
Copyright © 2021 All rights reserved by Dunville Elearning Sdn. Bhd.  | Privacy Policy | Fees and Refund Policy | Terms and Conditions